Wypełniacze do Acrylic One

zmień właściwości oraz parametry mieszanki A1 oraz zmniejsz zużycie materiału

A1 jest materiałem, do którego można dodać różnego rodzaju suche wypełniacze mineralne. Możemy w ten sposób regulować jego właściwości takie jak barwa, konsystencja, faktura etc. Dzięki możliwości dodania nawet 80% wypełniacza możemy także znacznie zmniejszyć koszty produkcji lub wpłynąć na wagę końcowego wyrobu (np. zwiększyć wagę poprzez dodanie do mieszanki piasku czy zmniejszenie obciążenia z użyciem poraweru jako wypełniacza).

Wypełniacze

Kilka sprawdzonych wypełniaczy

A1 jest materiałem, do którego można dodać różnego rodzaju wypełniacze mineralne. W zależności od rodzaju użytego wypełniacza, otrzymujemy odlewy o różnych właściwościach. Ważną rzeczą jest, aby dodatki były suche. Wypełniaczami może być np. piasek kwarcowy, grysy granitowe itp. Aby obniżyć wagę odlewu, możemy zastosować kulki styropianowe. Niektóre wypełniacze należy dodawać w drugiej lub trzeciej warstwie, w zależności od tego, jaki efekt końcowy chcemy uzyskać. W ramach użytego wypełniacza otrzymujemy odlewy o różnych właściwościach (wykaz w tabeli na następnej stronie). Użycie wypełniaczy zwiększa gęstość materiału. Może też wpłynąć na wagę oraz wytrzymałość A1, dlatego zalecamy wykonanie próby, by mieć pewność, że dana mieszanka w wybranych proporcjach, da oczekiwany efekt.


Dodatki do Acrylic One

Za pomocą których także wpłyniesz na końcowe właściwości produktu

Acrylic One posiada różnego rodzaju dodatki, które ułatwiają pracę z materiałem i pozwalają dostosować jego właściwości m.in. gęstość czy czas wiązania mieszanki, do potrzeb projektu. Mogą one być stosowane wraz z wypełniaczami by pomóc uzyskać wymagane parametry mieszanki A1 do Twojego projektu.