Wytrzymałość Acrylic One

Ogólna wytrzymałość materiału

A1 jest materiałem o dużej wytrzymałości powierzchniowej. W połączeniu z tkaniną z włókna szklanego lub ciętym włóknem szklanym jest materiałem o klasie materiału budowlanego B1. Takie połączenia pozwalają na zredukowanie wagi wykonywanego elementu bez utraty wytrzymałości. Przy zastosowaniu kilku warstw tkaniny można wykonać bardzo cienkie i lekkie odlewy.

Jeszcze więcej możliwości wzmocnienia

Aby wzmocnić wytrzymałość dużych elementów można stosować tzw. Przekładki z tkaniny szklanej pomiędzy warstwami. Dodanie mineralnych wypełniaczy np. piasku kwarcowego, zdecydowanie zwiększa odporność na uderzenia.
Zobacz jak wzmocnić A1
Właściwość Jednostka
Gęstość 1500-1800 kg/m3
Wytrzymałość na ściskanie 25-30 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie 25-30 MPa
Współczynnik sprężystości przy zginaniu 15-20 MPa
Wytrzymałość na zginanie 50-65 MPa
Moduł Younga 5-6 GPa
Napięcie przy uszkodzeniu 2%
Udarność 20 KJ/m2

Wzmocnienie A1 za pomocą tkanin Triaxal

Acrylic One jest materiałem o dużej wytrzymałości, jednak gdy projekt wymaga jej zwiększenia, można to osiągnąć poprzez wlaminowanie tkaniny np. z włókna szklanego. Zwiększa to znacznie odporność wykonanego modelu (w tym odporność na złamanie), a do tego zyskuje on wyższą klasę ognio-odporności.

Dlaczego dedykowane włókna Triaxal?

A1 w przeciwieństwie do poliestrów nie absorbuje tkaniny szklanej (czy bazaltowej), tylko zaciska się na niej. Dlatego włókno szklane i bazaltowe A1 Triaxal posiada otwartą strukturę pozwalającą na doskonałe przeniknięcie się kolejnych warstw Acrylic One.

Laminowanie tkaninami Triaxal

Najlepsze rezultaty można osiągnąć laminując tkaninę na mokrym A1 i nakładając kolejną mokrą warstwę na wierzch – w ten sposób otrzymujemy najlepsze połączenie pomiędzy warstwami. Mimo to nawet po kilku dniach nakładając kolejną warstwę otrzymamy bardzo dobre łączenie. Trzeba jedynie przesmarować utwardzoną powierzchnię świeżą mieszanką A1 przed położeniem kolejnej warstwy tkaniny.

Wzmocnienie A1 z pomocą piasku

Dodając do Acrylic One piasku kwarcowego zwiększamy jego wytrzymałość (w tym odporności na UV, ogień oraz wodę). Przetestowana została mieszanka z dodatkiem 25% piasku do całości mieszanki A1. Poza większą odpornością oszczędzamy również A1 zmiejszając ostateczny koszt.

Maksymalna proporcja piasku do mieszanki A1

Do Acrylic One można dodać 80% wypełniaczy mineralnych (w tym piasku). Jest to bezpieczna proporcja która nie wpłynie negatywnie na odlew. Jednak w zależności od wykonywanego elementu można eksperymentować z tą proporcją (wymagane jest przeprowadzenie odpowiednich testów na własną rękę).